ReadyPlanet.com


ฟ้องหย่า


สวัสดีค่ะ หนูมีปัญหาจะปรึกษาเรื่องฟ้องหย่าค่ะ คือ หนูกะสามีอาชีพรับราชการค่ะ แต่งงานอยู่กินกันมาอย่างเปิดเผยตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน (ปี 2554 ) ตอนนี้กำลังจะมีบุตรด้วยกัน 1 คน แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส คือหนูคิดว่าจะจดตอนที่คลอดลูกเสร็จแล้ว ตอนนี้หนูกำลังตั้งครรภ์ แล้วหนูก็มารู้ว่าก่อนที่เขาจะมาคบกับหนู เขาเคยมีภรรยามาก่อน มีบุตรด้วยกัน 1 คน จดทะเบียนสมรสด้วยกัน แต่สามีหนูบอกว่าการจดทะเบียนสมรสไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของเขา เพราะว่าเขาคบกับภรรยาแบบไม่เปิดเผย ประมาณไม่ถึง 1 ปี และมีเหตุผลหลายอย่างที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้  เนื่องจากวพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ก้าวร้าวอย่างมาก ครอบครัวสามีหนูไม่ยอมรับผู้หญิงคนนี้ เพราะว่าเขาเป็นคนก้าวร้าวกับครอบครัวของสามีหนู สามีหนูก็เลยอยากย้ายหนีไปให้ไกลจากผู้หญิงคนนี้ แต่ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ยอม เขาบอกว่าถ้าไม่จดทะเบียนกะเขาก่อนที่จะย้ายเขาจะไปอาละวาดถึงที่ทำงานแล้วก็ที่บ้าน สามีหนูเขาบอกว่าตอนนั้นเขากลุ้มมาก อยากตัดปัญหาทุกอย่างก็เลยจดทะเบียนกับผู้หญิงคนนี้ แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ 4 ปีแล้ว ก็คือเวลาที่เขาแต่งงานอยู่กินกะหนู หนูไม่รู้จิงๆ ว่าเขามีภรรยาอยู่ก่อน ถ้าหนูรู้ หนูคงจะไม่แต่งงานกะเขา แต่ตอนนี้คิดถึงลูกอย่างเดียว จึงให้อภัยเขา แต่เขาบอกว่าเขาจะจัดการเรื่องหย่าให้เร็วที่สุด แต่ผู้หญิงคนนั้นคงไม่ยอมหย่าง่ายๆ สามีหนูเขาจะฟ้องหย่า หนูก็เลยอยากปรึกษาว่าพอมีแนวทางไหนบ้างคะ ที่จะสามารถฟ้องหย่าได้ค่ะ  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำด้วยนะคะ ตอนนี้กลุ้มมากค่ะ แพ้ท้องมากด้วย ไม่มีกำลังใจที่อยู่ต่อไปเลยค่ะผู้ตั้งกระทู้ ผู้หญิงคนหนึ่ง (no_ng_jane-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-07-07 10:01:17


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3301874)

มาตรา 1458 การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายหญิงยินยอมเป็นสามี ภริยากัน และต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้า นายทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย

เมื่อได้จดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนแล้ว ย่อมถือว่าการสมรสดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว เมื่อประสงค์ที่จะหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยานั้นจะต้องมีเหตุหย่าตามกฎหมาย

มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้
(1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(2) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความ ผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
(ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่าย ที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป หรือ
(ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ
 

อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(3) สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่น ประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(4) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่ง นั้นฟ้องหย่าได้
(4/1) สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และได้ถูกจำคุก เกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิด หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามี ภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกิน ควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(4/2) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของ ศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(5) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่าง ไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(6) สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตาม สมควร หรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอา สภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่าย หนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(7) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมี ลักษณะยากจะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(8) สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความ ประพฤติอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(9) สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่าย หนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรัง ไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(10) สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้น ไม่อาจร่วม ประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2011-07-22 17:21:37


ความคิดเห็นที่ 2 (3301877)

ยินยอมเป็นสามีภริยากันต่อหน้านายทะเบียน
สามีภริยาอ้างว่าจดทะเบียนสมรสกันหลอก ๆ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะและให้ภริยากลับไปใช้คำนำหน้าว่านางสาวอย่างเดิม  การที่ผู้ร้องทั้งสองยังปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาถึง 3 ปีเศษ จึงมายื่นคำร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะ พฤติการณ์ที่นำสืบเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ร้องทั้งสองยินยอมเป็นสามีภริยากันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1458 แล้วไม่มีเหตุที่จะมายื่นคำร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสของผู้ร้องทั้งสองตกเป็นโมฆะได้


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5351/2545(อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่)

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2011-07-22 17:24:35[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล