ReadyPlanet.com


เรื่อง ภาระจำยอม


ขออนุญาติ สอบถาม เนื่องจากผมมีที่ดินเป็นภารยทรัยพ์ ได้ทำการจดภาระจำยอมไว้กับที่ดินบางแปลง เป็นเวลากว่า 10 ปี แต่ตลอดมาได้มีที่ดินบางแปลงที่ไม่ได้จดภาระจำยอม ได้ใช้เส้นทางนี้มาตลอด ระยะหลังเริ่มมีปัญหา ผมสามารถห้ามไม่ให้ชาวบ้านผู้นั้นใช้เส้นทางเส้นนี้ได้หรือไม่ หรือถ้าจะใช้เค้าไปฟ้องให้ผมเปิดทางภาระจำยอมให้เค้าใช่หรือไม่ครับ  ผมสามารถเรียกร้องค่าภาระจำยอมได้หรือไม่ ขออีก 1 คำถามครับ ทางภาระจำยอมเสื่อมสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่ โดยที่ ภารยะทรัพย์ และสามานยทรัพย์ ไม่ได้จดยกเลิกภาระจำยอม

 

ขอบคุณมากครับผู้ตั้งกระทู้ ร้อนใจ :: วันที่ลงประกาศ 2011-11-04 11:58:26


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3326146)

การได้ภาระจำยอม หากได้มาโดยอายุความ เขาก็คงไปฟ้องขอให้จดทะเบียนภาระจำยอมได้

   มาตรา 1397 ถ้าภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์สลายไปทั้งหมดท่านว่า ภารจำยอมสิ้นไป
   มาตรา 1398 ถ้าภารยทรัพย์และสามยทรัพย์ตกเป็นของเจ้าของคน เดียวกัน ท่านว่าเจ้าของจะให้เพิกถอนการจดทะเบียนภารจำยอมก็ได้ แต่ถ้า ยังมิได้เพิกถอนทะเบียนไซร้ ภารจำยอมยังคงมีอยู่ในส่วนบุคคลภายนอก
   มาตรา 1399 ภารจำยอมนั้น ถ้ามิได้ใช้สิบปี ท่านว่าย่อมสิ้นไป
   มาตรา 1400 ถ้าภารจำยอมหมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ไซร้ ท่านว่า ภารจำยอมนั้นสิ้นไป แต่ถ้าความเป็นไปมีทางให้กลับใช้ภารจำยอมได้ไซร้ ท่านว่าภารจำยอมนั้นกลับมีขึ้นอีก แต่ต้องยังไม่พ้นอายุความที่ระบุไว้ใน มาตรา ก่อน
   ถ้าภารจำยอมยังเป็นประโยชน์แก่สามยทรัพย์อยู่บ้าง แต่เมื่อเทียบกับ ภาระอันตกอยู่แก่ภารยทรัพย์แล้ว ประโยชน์นั้นน้อยนักไซร้ ท่านว่าเจ้าของ ภารยทรัพย์จะขอให้พ้นจากภารจำยอมทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แต่ต้องใช้ ค่าทดแทน

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายลีนนท์ วันที่ตอบ 2012-02-14 11:50:43[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล