ReadyPlanet.com


ปรึกษากฏหมาย


ผมได้ซื้อที่ดินจากพี่สาว แล้วทำการเขียนสัญญาซื้อขายที่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้านและพยานเซ็นรับรอง ในสัญญาณระบุให้ผมเข้าทำประโยชน์ที่ดินนั้นได้ และผมได้ปลูกบ้านอยูในที่ดินนั้นแล้ว  เดิมทีที่ดินแปลงนี้มีชื่อกรรมสิทธิ์ 3 คน รวมพี่สาวผมด้วย มีขนาด 44 ไร่ ต่อมาก็มีการแบ่งจัดสรรโดยเจ้าหน้าที่ที่ดินทำการวัดแบ่งแยกออกไป 3 แปลง  คือ 3 คน คนล่ะ 1 แปลง  พี่สาวผมได้มา 1 แปลง

แต่แล้วหลังจากนั้นพี่สาวผมก็เอาโฉนดรวมอันเดิม 44 ไร่ ไปตั้งจำนองเป็นเงินกู้ สามแสนบาท โดยไม่ยอมเสียเงินคืน โดนฟ้องร้องมีหมายเรียกศาลมา โดยฝ่ายผู้ให้กู้มีสัญญาและพยานเซ็นเป็นหลักฐาน( ฝ่ายผู้ให้กู้ยังไม่รู้ว่าโฉนดยังเป็นอันเดิมที่ยังไม่แบ่งจัดสรร ซึ่งก่อนหน้านี้มีการแบ่งกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วออกเป็นโฉนดฉบับใหม่ของแต่ละคนละแปลง) โดยในสัญญาฝ่ายผู้ให้กู้ ระบุถ้าไม่เสียเงินกู้คืนจะเข้ามาทำกินในที่ดินที่ได้ไปจำนองไว้

คำถามครับ

1. ผมมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้บ้างครับ

2. โฉนด(เก่า)ที่เอาไปจำนองยังมีมูลค่าอยู่มั้ยครับ

3.ผมอยู่ที่ดินแปลงนี้และปลูกบ้านทำกินมาเป็นเวลา 10 กว่าปี ฝ่ายผู้ให้กู้สามารถเข้ามายึดทำกินและยึดบ้านผมได้มั้ยครับ

4.ผมกับพี่สาวยังไม่มีการโอนรับที่ดินแปลงนี้ ที่พี่สาวได้จากการแบ่งจัดสรร แต่ฝ่ายกรมที่ดินได้รับรู้แล้วว่ามีการซื้อขายจากพี่สาว โดยมีชื่อผมในกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้รอการโอนรับ ผมมีสิทธิ์พอในทางกฏหมายได้มั้ยครับ

5. สัญญาซื้อขายเขียนไว้ก่อนที่พี่สาวเอา ที่ดินแปลงนั้นไปจำนองของผมมีน้ำหนักพอ เพื่อไปต่อสู้คดีที่ฝ่ายให้กู้ทำสัญญาให้กู้(พี่สาวไม่จ่ายเงินคืน)แล้วไปฟ้องศาลเพื่อเข้ามายึดที่ทำกินได้มั้ยครับ

6. คดีแบบนี้มีทางออกแบบไหนครับ ผมก็รู้ว่าพี่สาวทำไม่ถูกและเห็นใจผู้ให้กู้ เพื่อให้ยุติและจบกันโดยที่สามารถยุติธรรมกันทุกฝ่าย (โดยเฉาะผมที่ไม่ได้รู้เรื่องเอะไรเลย) ทางออกคือพี่สาวไปจ่ายหนี้ ก็คือจบ แต่ถ้าไม่จ่ายผมมีสิทธ์และต้องทำยังไงบ้างต่อไปครับ

                                                                    ผู้ตั้งกระทู้ เล็ก :: วันที่ลงประกาศ 2012-01-29 14:44:20


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3328115)

1. ผมมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้บ้างครับ

ตอบ - เรียกร้องให้พี่สาวเจ้าของที่ดินแปลงที่แบ่งแยกออกมาไปโอนกรรมสิทธิ์ให้คุณได้

2. โฉนด(เก่า)ที่เอาไปจำนองยังมีมูลค่าอยู่มั้ยครับ

ตอบ - เมื่อโฉนดได้ทำการแบ่งแยกออกไปเป็นสามแปลงแล้วโฉนดเดิมจะถูกเจ้าหน้าที่ยึดคืนไป และที่สำคัญถ้านำโฉนดที่ดินแปลงใหญ่ก่อนการแบ่งแยกไปจำนองกับเจ้าหนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดินก็จะไม่ดำเนินการให้เพราะโฉนดที่ดินมี 2 ฉบับอยู่กับเจ้าของที่ดิน 1 ฉบับ อยู่ที่สำนักงานที่ดิน 1 ฉบับ ถ้ามีการจำนองกันจริงเจ้าหน้าที่ที่ดินก็ไม่สามารถทำให้ได้ คุณผู้ถามต้องไปหาข้อมูลมาใหม่ครับ ฟังดูแล้วน่าจะมีการเข้าใจผิดอะไรสักอย่างหนึ่ง ซึ่งผมคิดว่า การที่ไปกู้ยืมเงินน่าจะฝากโฉนดไว้เป็นประกันเท่านั้นแต่คงไม่ได้ไปจดทะเบียนจำนองที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งหากเป็นตามที่ผมเข้าใจก็จะไม่มีผลถึงโฉนดที่ดินที่แบ่งแยก 3 แปลงหลัง รวมถึงแปลงของคุณที่ซื้อมาจากพี่สาวด้วย

3.ผมอยู่ที่ดินแปลงนี้และปลูกบ้านทำกินมาเป็นเวลา 10 กว่าปี ฝ่ายผู้ให้กู้สามารถเข้ามายึดทำกินและยึดบ้านผมได้มั้ยครับ

ตอบ - สำหรับคำตอบในข้อนี้ก็ต้องได้ความจากนิติกรรมที่ดินแปลงใหญ่เสียก่อนว่ามีความเป็นมาอย่างไร แนวโน้มเจ้าหนี้ไม่สามารถทำอะไรได้ครับ

4.ผมกับพี่สาวยังไม่มีการโอนรับที่ดินแปลงนี้ ที่พี่สาวได้จากการแบ่งจัดสรร แต่ฝ่ายกรมที่ดินได้รับรู้แล้วว่ามีการซื้อขายจากพี่สาว โดยมีชื่อผมในกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้รอการโอนรับ ผมมีสิทธิ์พอในทางกฏหมายได้มั้ยครับ

ตอบ - ถ้าจะมองในแง่ดีก็น่าจะมีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้ครับ รีบดำเนินการเสียโดยเร็วครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าซื้อขายจากพี่สาวทำไมไม่รีบไปโอนใส่ชื่อเรา เพราะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องทำหนังสือซื้อขายที่สำนักงานที่ดิน ตรงนี้ก็มีผลถึงความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขายด้วย อาจทำให้สัญญาซื้อขายเป็นโมฆะได้เหมือนกัน

5. สัญญาซื้อขายเขียนไว้ก่อนที่พี่สาวเอา ที่ดินแปลงนั้นไปจำนองของผมมีน้ำหนักพอ เพื่อไปต่อสู้คดีที่ฝ่ายให้กู้ทำสัญญาให้กู้(พี่สาวไม่จ่ายเงินคืน)แล้วไปฟ้องศาลเพื่อเข้ามายึดที่ทำกินได้มั้ยครับ

ตอบ - คำตอบข้อนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ที่สัญญาซื้อขายเป็นโมฆะหรือไม่ ถ้าเป็นโมฆะพี่สาวก็ต้องคืนเงินเราก็ต้องคืนที่ดิน แต่คุณอาศัยอยู่ในที่ดินของพี่สาวโดยมีเจตนาเป็นเจ้าของเกิน 10 ปี จึงได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ น่าจะเป็นข้อต่อสู้ได้

6. คดีแบบนี้มีทางออกแบบไหนครับ ผมก็รู้ว่าพี่สาวทำไม่ถูกและเห็นใจผู้ให้กู้ เพื่อให้ยุติและจบกันโดยที่สามารถยุติธรรมกันทุกฝ่าย (โดยเฉาะผมที่ไม่ได้รู้เรื่องเอะไรเลย) ทางออกคือพี่สาวไปจ่ายหนี้ ก็คือจบ แต่ถ้าไม่จ่ายผมมีสิทธ์และต้องทำยังไงบ้างต่อไปครับ

ตอบ - ผมว่านะคุณรีบไปรับโอนที่ดินก่อนเลยเพราะคุณจ่ายเงินค่าที่ดินไปแล้ว อนาคตค่อยคิดใหม่

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายลีนนท์ วันที่ตอบ 2012-03-07 17:47:33[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล