ReadyPlanet.com
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletพระราชบัญญัติ
bulletความรู้กฎหมาย
bulletสำนัก,ทนาย,ทนายความ
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletวิชาชีพทนายความ
bulletข้อบังคับสภาทนายความ
bulletคำพิพากษาฎีกา
bulletเช่าซื้อขายฝากซื้อขาย
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletเกี่ยวกับ วิ.แพ่ง
bulletคดีเกี่ยวกับวิ.อาญา
bulletคำพิพากษารวม
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletการสิ้นสุดการสมรส
dot
Newsletter

dot
บุคคลที่สมควรเป็นผู้จัดการมรดก

หลังจากที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายไม่กี่วัน สามีของเจ้ามรดกมอบหมายให้ญาติมารับบุตรผู้เยาว์ของเจ้ามรดกไปดูแล โดยไม่ทราบการตายของเจ้ามรดก นอกจากนั้น สามีเจ้ามรดกยังถูกฟ้องในข้อหาฆ่าเจ้ามรดก มีเพียงบิดาและสามีเจ้ามรดกขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย พฤติการณ์ปรากฏว่าคนทั้งสองเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน การจัดการมรดกร่วมกันไม่น่าจะเป็นผลดีต่อกองมรดก
 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  825/2542

 
          ในระหว่างที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ ม. มารดาผู้ตายเป็นผู้ดูแลให้การอุปการะแก่บุตรผู้เยาว์ทั้งสามของผู้ตายมาโดยตลอด หลังจากผู้ตายตายได้เพียงไม่กี่วันญาติผู้คัดค้านได้รับ ตัวบุตรผู้เยาว์ทั้งสามของผู้ตายไป ทั้ง ๆ ที่ผู้คัดค้านอ้างว่า ขณะนั้นยังไม่ทราบข่าวการตายของผู้ตาย แสดงให้เห็นว่า ผู้คัดค้านไม่เป็นบุคคลที่สมควรเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย โดยลำพังแต่ผู้เดียว นอกจากนั้นยังได้ความว่าในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องผู้คัดค้านเป็นจำเลยในข้อหาฆ่าผู้ตาย คดีอยู่ระหว่าง พิจารณานั้น ผู้ร้องได้คัดค้านการขอประกันตัวต่อของผู้คัดค้าน ซึ่งเป็นจำเลยในคดีดังกล่าว ในเมื่อคดีมีผู้ร้องกับผู้คัดค้าน เพียงสองคนเท่านั้นขอเป็นผู้จัดการมรดก เมื่อคำนึงถึงสาเหตุ การตายของผู้ตายและพฤติการณ์ของผู้คัดค้านที่ปรากฏในคดีอาญา แล้วถือว่าคนทั้งสองเป็นปฏิปักษ์ต่อกันในระหว่างที่คดีอาญา ยังไม่ถึงที่สุดถ้าจะให้จัดการมรดกร่วมกันตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1726 การจัดการมรดก คงจะไม่เป็นผลดีแก่กองมรดกและแก่ประโยชน์ของทายาท ผู้ตายเพราะจะทำให้การดำเนินการจัดการรวบรวมทรัพย์เพื่อ จัดทำบัญชีทรัพย์มรดกหรือทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการและ แบ่งปันมรดกล่าช้าได้ แม้ผู้ร้องมีอายุมาก พูดและเขียนภาษาไทยไม่สะดวก ก็ไม่เป็นเหตุต้องห้ามในการเป็นผู้จัดการมรดกจึงสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเพียงคนเดียว

       ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า นางเรวดี ผู้ตายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องกับนางมาลี ผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุถูกฆาตกรรม ผู้ร้องมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดก ขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

          ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายและมีบุตรด้วยกัน 3 คน ผู้คัดค้านอยู่กินกับผู้ตายมาก่อนย่อมทราบว่าผู้ตายมีทรัพย์มรดกอะไรบ้างและสามารถรวบรวมมาแบ่งปันแก่ทายาทได้ดีกว่าผู้ร้อง ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้องและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

          ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งตั้งนายวิบูลย์ ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางเรวดี  ผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 โดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ยกคำร้องคัดค้าน

          ผู้คัดค้านอุทธรณ์

          ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

          ผู้คัดค้านฎีกา

          ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนางเรวดี  ส่วนผู้คัดค้านเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางเรวดี และมีบุตรด้วยกันคือนางสาวสมฤดี  อายุ 18 ปี นายเรวัตร  อายุ 18 ปี และเด็กหญิงอภิญญา  อายุ 12 ปี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2539 นางเรวดีถูกฆาตกรรม ขณะที่ผู้ตายถึงแก่ความตายนั้นมีทรัพย์สินเป็นมรดกคือที่ดิน 1 แปลง และทรัพย์สินอื่นอีกหลายรายการซึ่งมีมูลค่าประมาณ 21,000,000 บาท ตามสำเนาโฉนดที่ดินและบัญชีทรัพย์เอกสารหมาย ร.7 และ ร.8 ต่อมาวันที่ 4 กรกฎาคม 2539 พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องผู้คัดค้านเป็นจำเลยต่อศาลอาญาธนบุรีในความผิดฐานฆ่าผู้ตาย ตามสำเนาคำฟ้องเอกสารหมาย ร.12 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านว่า มีเหตุสมควรตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าทั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามที่จะเป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1718 ดังนั้นจึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าผู้ร้องหรือผู้คัดค้านสมควรเป็นผู้จัดการมรดกเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกซึ่งบุตรผู้เยาว์ทั้งสามของผู้ตายมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย อันเป็นข้อสำคัญที่ต้องวินิจฉัยประกอบคำร้องและคำคัดค้านของผู้คัดค้าน ข้อนี้ได้ความจากคำเบิกความของผู้คัดค้านว่า ผู้คัดค้านได้อยู่กินฉันสามีภริยากับผู้ตายและได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ตายมานานถึง 20 ปี แต่ตอบคำถามค้านของทนายผู้ร้องว่า ผู้คัดค้านทราบว่าผู้ตายถึงแก่ความตายภายหลังเกิดเหตุนานกว่า 2 เดือน โดยอ้างว่าขณะผู้ตายถูกฆ่าตายผู้คัดค้านไปประกอบกิจการอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรีและตอนจัดการงานศพกับทำบุญ 100 วันนั้นผู้คัดค้านก็ไม่ทราบเช่นกันทั้งได้ฎีกาคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นผู้ให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ทั้งสาม ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้แสดงชัดว่าระหว่างที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ผู้ตายกับผู้คัดค้านมิได้อยู่ร่วมกันตามปกติสุขผิดวิสัยสามีภริยาที่จะต้องติดต่อสัมพันธ์กันฉันสามีภริยา ส่วนความใกล้ชิดกับบุตรผู้เยาว์ทั้งสามในระยะ 100 วันหลังจากผู้ตายตายนั้นผู้คัดค้านน่าจะได้ติดต่อหรือช่วยเหลืออุปการะบุตรผู้เยาว์ทั้งสามจึงไม่ทราบว่าผู้ตายถึงแก่ความตายทั้งที่ผู้คัดค้านอ้างว่าขณะผู้ตายตาย ผู้คัดค้านประกอบกิจการอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครอันเป็นที่อยู่ของบุตรผู้เยาว์ทั้งสามและการติดต่อโทรคมนาคมระหว่างจังหวัดในปัจจุบันสะดวกเพียงพอที่จะติดต่อกันได้ แต่ผู้คัดค้านกลับไม่ทราบข่าวผู้ตายจากบุตรผู้เยาว์ทั้งสามเป็นเวลาอย่างน้อย 100 วันได้ความจากคำเบิกความของนางมาลี  มารดาผู้ตายโดยผู้คัดค้านมิได้นำสืบให้เห็นเป็นประการอื่นฟังได้ว่า ในระหว่างที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่นางมาลีเป็นผู้ดูแลให้การอุปการะแก่บุตรผู้เยาว์ทั้งสามของผู้ตายมาโดยตลอดหลังจากผู้ตายตายได้เพียงไม่กี่วันญาติผู้คัดค้านได้รับตัวบุตรผู้เยาว์ทั้งสามของผู้ตายไปทั้ง ๆ ที่ผู้คัดค้านอ้างว่าขณะนั้นยังไม่ทราบข่าวการตายของผู้ตายพฤติการณ์ของผู้คัดค้านดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้คัดค้านไม่เป็นบุคคลที่สมควรเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยลำพังแต่ผู้เดียว นอกจากนั้นข้อเท็จจริงยังได้ความว่าในคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องผู้คัดค้านเป็นจำเลยในข้อหาฆ่าผู้ตาย คดีอยู่ระหว่างพิจารณานั้นผู้ร้องได้คัดค้านการขอประกันตัวต่อของผู้คัดค้านซึ่งเป็นจำเลยในคดีดังกล่าว ดังที่ปรากฏในสำเนาคำฟ้องเอกสารหมาย ร.12 ในเมื่อคดีมีผู้ร้องกับผู้คัดค้านเพียงสองคนเท่านั้นขอเป็นผู้จัดการมรดก เมื่อคำนึงถึงสาเหตุการตายของผู้ตายและพฤติการณ์ที่ปรากฏในคดีอาญาตามสำเนาคำฟ้องเอกสารหมาย ร.12 แล้วถือว่าคนทั้งสองเป็นปฏิปักษ์ต่อกันในระหว่างคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด ถ้าจะให้จัดการมรดกร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1726 การจัดการมรดกคงจะไม่อาจถือเสียงข้างมากได้ การตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้องย่อมจะไม่เป็นผลดีแก่กองมรดกและแก่ประโยชน์ของทายาทผู้ตายเพราะจะทำให้การดำเนินการจัดการรวบรวมทรัพย์เพื่อจัดทำบัญชีทรัพย์มรดกหรือทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการและแบ่งปันมรดกล่าช้าได้ ส่วนการที่ผู้ร้องระบุรายการทรัพย์มรดกในคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่ครบถ้วนไม่ใช่ข้อสำคัญในคดียังถือไม่ได้ว่าผู้ร้องมีเจตนาไม่สุจริตในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกและแม้ผู้ร้องมีอายุมาก พูดและเขียนภาษาไทยไม่สะดวกก็ไม่เป็นเหตุต้องห้ามในการเป็นผู้จัดการมรดก ที่ผู้คัดค้านอ้างว่าผู้ร้องไม่แจ้งเรื่องการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกให้ทราบนั้นปรากฏว่าผู้ร้องยื่นคำร้องคดีนี้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 หลังจากผู้ตายตายได้ 16 วัน แต่ดังที่ได้วินิจฉัยมาข้างต้นแล้วว่าผู้คัดค้านไม่ได้ทราบข่าวว่าผู้ตายตายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า100 วัน โดยอ้างว่าผู้คัดค้านไปอยู่เสียที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรี จึงแสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่าผู้ร้องไม่สามารถติดต่อแจ้งเรื่องแก่ผู้คัดค้านได้ ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแต่เพียงผู้เดียวจึงชอบด้วยเหตุผลแล้ว ฎีกาผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น"

          พิพากษายืน


( วินัส เรืองอำพัน - วิรัตน์ ลัทธิวงศกร - ประมาณ ตียะไพบูลย์สิน ) 

 

 

พินัยกรรมมีเงื่อนไขบังคับก่อน
เจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกบ้านและที่ดินให้โจทก์โดยระบุว่าจำเลยมีสิทธิอยู่อาศัยและสิทธิเก็บกินได้ตลอดชีวิต เมื่อจำเลยตายให้บ้านและที่ดินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ เป็นพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน จำเลยครอบครองบ้านและที่ดินแทนโจทก์ จะยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์ไม่ได้ เพราะกฎหมายรับรองสิทธิของบุคคลที่จะยกอายุความขึ้นต่อสู้ได้ก็แต่เฉพาะบุคคลซึ่งเป็นทายาทหรือบุคคลซึ่งชอบที่จะใช้สิทธิของทายาทหรือโดยผู้จัดการมรดกเท่านั้น
http://www.peesirilaw.com/คดีมรดก/พินัยกรรมมีเงื่อนไขบังคับก่อน.html

 

พิพากษายกฟ้องโดยผู้พิพากษาคนเดียว
ความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นต้นต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อยสองคนจึงเป็นองค์คณะที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โจทก์ฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลจังหวัด ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยผู้พิพากษาคนเดียวเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดี จึงเป็นการไม่ชอบด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
http://www.peesirilaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538794868&Ntype=58

 


สิทธิบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
จำเลยมีหนังสือชี้แจงความคืบหน้าโครงการอาคารชุดถึงโจทก์ระบุว่า จำเลยคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างห้องชุดให้แล้วเสร็จและแจ้งการรับโอนกรมสิทธิ์ห้องชุดได้ในไม่ช้านี้แสดงว่าจำเลยก่อสร้างห้องชุดไม่แล้วเสร็จภายในปีที่กำหนด จำเลยยังไม่พร้อมที่จะแจ้งการรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่าจำเลยก่อสร้างห้องชุดพิพาทไม่แล้วเสร็จภายในปีที่กำหนดในสัญญา จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดพิพาทได้
http://www.peesirilaw.com/นิติกรรม/สิทธิบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด.html

ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ 0859604258  *  www.peesirilaw.com  *
http://www.peesirilaw.com/เกี่ยวกับกฎหมาย/สำนักงานทนายความ-รับปรึกษากฎหมาย-0859604258.html
http://www.peesirilaw.com/index.php?lay=show&ac=webboard                
เรื่องมรดก

บิดาไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกของผู้ตาย
การจัดการทรัพย์มรดกซึ่งมีผู้เยาว์เป็นทายาทอยู่ด้วย
โฉนดที่ดินยังมีชื่อเจ้ามรดกทายาทมีอำนาจฟ้อง
เจ้ามรดกได้จำหน่ายทรัพย์โดยพินัยกรรมแล้ว
นำพินัยกรรมซึ่งเป็นโมฆะมายื่นขอตั้งผู้จัดการมรดก
ในฐานะที่จะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อน
เป็นผู้จัดการมรดก 2 ปีไม่แบ่งทรัพย์มรดก
ข้อต่อสู้เรื่องขาดอายุความของผู้ค้ำประกัน
ยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก
ผู้จัดการมรดกต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?
หน้าที่ของผู้จัดการมรดกมีอะไรบ้าง?
การแบ่งปันทรัพย์มรดกที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ
สิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดก
เพิกถอนการจดทะเบียนโอน
สิทธิเรียกร้องมรดกขาดอายุความแล้วหรือไม่?
สิทธิของบุคคลที่จะยกอายุความขึ้นต่อสู้ได้
บันทึกไม่ประสงค์ขอรับมรดกที่ดินและยินยอมให้จำเลยรับมรดกแปลงนี้แต่ผู้เดียว
วัดก็สามารถเป็นผู้จัดการมรดกได้
การมอบอำนาจบกพร่อง
ทายาทเป็นปฏิปัษ์ต่อกัน,ทรัพย์มรดก
ถือเสียงข้างมากของผู้จัดการมรดก
ดุลพินิจศาลในการตั้งผู้จัดการมรดก
พินัยกรรมยกทรัพย์ให้สถานที่สักการะ
เจ้าหนี้ร้องขอต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดก
การสืบมรดกของทายาทผู้สละมรดก
สัญญาแบ่งปันทรัพย์มรดก
ทรัพย์มรดกซึ่งยังไม่ได้แบ่งกัน,อายุความ
สัญญายอมความส่วนแบ่งมรดก
โอนมรดกในส่วนของทายาทอื่น
สิทธิของทายาทโดยธรรมต่างลำดับ
บุคคลผู้มีสิทธิรับมรดก
หน้าที่ผู้จัดการมรดกต่อทายาทโดยธรรม
ทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะถึงแก่ความตาย article
ที่ดินผู้ตายสละการครอบครองไม่ใช่มรดก
ผู้ขายทำพินัยกรรมหลีกเลี่ยงข้อกำหนดห้ามโอน
ทรัพย์สินผู้ตายในขณะทำพินัยกรรม
พินัยกรรมมิได้ลงวันเดือนปีเป็นโมฆะ
ดอกผลธรรมดาของสุกรเป็นมรดก
ดอกผลของที่ดินทรัพย์มรดก
เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก
ทายาทถูกตัดไม่ให้รับมรดก
อายุความมรดกตามมาตรา 1754
บิดาสายโลหิต สิทธิรับมรดกบุตรนอกกฎหมาย