ReadyPlanet.com


คดีพาอาวุธปืนยาว.22 ไม่มีทะเบียน


 ผมถูกจับคดีพาอาวุธปืนยาว .22 อยู่ในกระเป๋าปืนยาว ไม่มีทะเบียนพร้อมกระสุน 4 นัด แยกอยู่ในกางเกง ไปที่สาธารณะกำลังกับบ้านใกล้ที่พัก และถูกพาค้นบ้านพบลูกปืนขนาด .38   4 นัด

ตามสำนวณสอบสวนผมรับสารภาพ ไม่เคยต้องโทษ เป็นการทำผิดครั้งแรก อายุผม 53 ปี แล้ว

ขอถามท่านว่าคดีผมจะติดคุกไหม หรือรอลงอาญาได้ ผู้ตั้งกระทู้ อ้วน :: วันที่ลงประกาศ 2013-11-13 21:11:07


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3380263)

คดีนี้ตามที่ศาลเคยมีคำพิพากษามาแล้ว ลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะรอการลงโทษได้ครับ

มาตรา 56 ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินสามปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจำคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจำคุกมาก่อน แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิดหรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้น มีความผิดแต่รอการกำหนดโทษไว้หรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไป เพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กำหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร. 085-9604258 วันที่ตอบ 2013-11-18 18:23:15


ความคิดเห็นที่ 2 (3380605)

รับสารภาพคดีที่มีอัตราโทษจำคุกขั้นต่ำไว้ไม่เกิน 5 ปี
คดีโทษจำคุกขั้นต่ำไม่เกิน 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลจะพิพากษาไม่สืบพยานหลักฐานได้ ความผิดมีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีอาวุธปืนเป็นของกลาง ศาลจึงไม่อาจลงโทษจำเลยได้ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลย ฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฐานพยายามฆ่าผู้อื่น ศาลชั้นต้นพิพากษา จำคุก 13 ปี 16 เดือน  จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 ปี 14  เดือน
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร. 085-9604258 วันที่ตอบ 2013-11-21 15:53:43[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล