ReadyPlanet.com


ซื้อห้องชุดเอื้ออาทรต่อจากผู้อื่น


ดิฉันได้ตกลงซื้อห้องชุดเอื้ออาทรกับเพื่อน โดยเขาเอาเงินดาวน์ 20,000 บาท และให้เราผ่อนต่อ  โดยตอนนี้ดิฉันเครดิตยังไม่ดี จึงขอใช้ชื่อเขาก่อน  แต่ดิฉันเป็นคนผ่อนต่อ  ดิฉันจึงขอคำปรึกษาว่าดิฉันควรจะทำสัญญาอะไรกันดี  เผื่อว่าเขาตุกติกเพราะอนาคตไม่แน่นอน ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ koy :: วันที่ลงประกาศ 2014-03-10 08:32:27


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3388074)

ตามปกติโครงการห้องชุดเอื้ออาทร เป็นโครงการเพื่อคนมีรายได้น้อยและไม่มีที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ ไม่เหมือนกับการปล่อยสินเชื่อซื้อบ้านทั่วไปที่จะต้องมีเครดิตทางการเงินดีและน่าเชื่อถือเท่านั้น จึงแนะนำให้ไปหาข้อมูลเพื่อขอเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อสิทธิมาเป็นชื่อของเราจะเป็นการดีที่สุด แต่หากจะให้ตอบคำถามเบื้องต้นก็คงแนะนำให้ทำสัญญาครอบครองสิทธิแทน ก็จะเป็นหลักฐานได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นยังดีกว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลย

 

คุณสมบัติ : หลักฐาน : เงื่อนไข ของผู้จองสิทธิตามเกณฑ์ของการเคหะแห่งชาติ

-มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

-มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน

-ไม่มีบ้านพร้อมที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

-ไม่เป็นคู่สัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติ และหากเป็นคู่สัญญาเช่าจะต้องคืนอาคารเช่า เมื่อได้สิทธิเช่าซื้อบ้านเอื้ออาทร

-ผู้ที่เคยได้สิทธิเช่าซื้ออาคารของการเคหะแห่งชาติ และโอนสิทธินั้นให้ผู้อื่นไปแล้ว ไม่สามารถจองสิทธิได้

-ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ตั้งโครงการอย่างน้อย 6 เดือน หากมีภูมิลำเนาอยู่ต่างถิ่นต้องมีหลักฐานแสดงว่าประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดหรือพื้นที่ที่ตั้งโครงการอย่างน้อย 6 เดือน

-ผู้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนจากกรณีถูกไฟไหม้ หรือถูกไล่ที่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จะพิจารณาให้สิทธิไม่เกินร้อยละ 20 ของแต่ละโครงการ

-ให้สิทธิจองอาคารได้ครอบครัวละ 1 หน่วยและ 1 โครงการเท่านั้น หากจองเกินจะถูกตัดสิทธิทุกโครงการ

-สามารถรับภาระและเงื่อนไขการเช่าซื้อได้โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากการเคหะแห่งชาติ

-บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

-สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส

-สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)

-รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

-หนังสือรับรองรายได้ตนเองและคู่สมรส หรือหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน หรือสลิปเงินเดือน หรือสำเนาบัญชีเงินฝาก

ห้ามการโอนสิทธิเช่าซื้อภายในระยะเวลา 5 ปี

ห้ามนำอาคารไปให้บุคคลอื่นอยู่อาศัยหรือเช่าช่วง หรือหากตรวจสอบพบภายหลังมีการแจ้งคุณสมบัติที่เป็นเท็จจะถูกบอกเลิกสัญญา และริบเงินที่ชำระไว้แล้วทั้งหมด

กรณีชำระเป็นเงินสดทั้งหมด สามารถกระทำได้ แต่จะได้รับการโอนสิทธิหลังจากครบกำหนดการเช่าซื้อ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

เมื่อได้สิทธิเช่าซื้อแล้ว จะต้องผ่อนชำระเงินดาวน์ในระหว่างการก่อสร้างอาคารในอัตราเดือนละ 300 บาท เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีความประสงค์จะซื้ออาคาร และมีความสามารถในการผ่อนชำระ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร. 0859604258 วันที่ตอบ 2014-03-27 11:45:27[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล