ReadyPlanet.com


ขอรังวัด ออก น.ส๓ก โดยให้ใบ น.ส๒ ซึ่งเป็นชื่อบุคคลอื่น ทำไมเจ้าพนักงานที่ดินจึงนำใบขอยกเลิกรังวัด


 พ่อของผมได้ซื้อที่ดินที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเอกสารคือ ใบจอง(น.ส๒) ออกให้เมือ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีชื่อในใบจอง คือนายสอน  ต่อมาอยากทำ น.ส.๓ จึงได้ไปติดต่อที่ดินอำเภอ จึงได้คำอธิบายจากเจ้าหน้าที่ว่า  ออกได้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในใบจอง หรือทายาทเท่านั้น หรือไม่ก็ให้เจ้าของที่มีชื่อในใบจองมาทำ น.ส ๓ ให้แต่จะโอนไม่ได้ในระยะเวลา ๑๐ ปี ให้ทำเป็นพินัยกรรมมอบไว้ให้แทน  ดังนั้นผมจึงดำเนินการให้เจ้าของที่คนเดิมที่มีชื่อในใบจอง คืนนายสอน  ซึ่งผมได้ไปรับนายสอน พร้อมกับขอถ่ายเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาดำเนินตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำในห้วงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่ไม่ได้เอกสารอะไรจากที่ดินกลับมา เพียงแต่บอกว่าจะติดต่อไป จงกระทั้งวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีเจ้าหน้าที่จากที่ดินอำเภอคนเดียวกับที่ให้คำแนะนำ ได้นำเอกสารคำขอยกเลิกคำขอรังวัด ออก น.ส๓ก ให้นายสอน ซึ่งเป็นผู้ขอเซ็นยกเลิก ให้เหตุผลว่าเจ้าหน้าที่รังวัดคนใหม่มา บอกว่าทำไม่ได  แต่ผมได้อ่านในใบคำขอยกเลิก เลยอดสงสัยไไม่ได้ เพราะข้อความที่พิมพ์มาดังนี้  ข้อ ๑. ด้วยข้าพเจ้าได้ยื่นคำข้อรังวัด ออก น.ส๓ก ตามคำขอฉบับที่..........ลงวันที่.................นั้นบัดนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอยกเลิกคำขอดังกล่าวเนื่องจาก หลักฐาน ส.ค.๑ ที่ข้าพเจ้านำมายืนคำขอรังวัด......................

ข้อ ๒ ฉะนั้นขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน หัวหน้าส่วนแยกน้ำโสม ได้โปรดดำเนินการให้ข้าพเจ้าตามความประสงค์ด้วย ส่วนค่าธรรมเนียมยอมเสียให้ตามระเบียบ และขอให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อเป็นพยานในคำขอด้วย 

ขอความกรุณาท่านผู้รู้ตอบเป็นวิทยาทานด้วยครับผู้ตั้งกระทู้ ตะวัน :: วันที่ลงประกาศ 2014-06-24 20:04:44


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล