ReadyPlanet.com


ให้คนรู้จักยืมเงิน


ได้ให้คนรูจักยืมเงินไปจำนวน 120000 บาทได้มีกานทำสัญญากู้ยืมเงินแล้ว โดยทางเราไม่ได้คิดดอกเบี้ยเลยแค่ต้องการเงินต้นคืนเท่า และในหนังสือสัญญาระบุว่าจะต้องคืนเงินภายในเดือนมิถุนายนเต็มจำนวนทางผู้ขอกู้ก็ตกลงเซ็นสัญญาและมีพยานรับรู้เซ็น อยากจะรู้ว่าที่ทางเราให้กู้โดยไม่คิดดอกเบี้ยจะผิดหรือไม่สัญญาจะเป็นโมฆะหรือเปล่า และถ้าทางผู้กู้ไม่คืนเงินเราจะต้องทำอย่างไรต่อไปเพราะในสัญญาไม่ได้ระบุให้แบ่งจ่าย


ผู้ตั้งกระทู้ Pui_pp07 :: วันที่ลงประกาศ 2010-06-16 20:26:48


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3207382)

ฟ้องได้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-06-17 23:42:22


ความคิดเห็นที่ 2 (3217928)

ฟ้องได้ หากสัญญาไม่มีการตกลงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่จะเรียกเก็บตามมาตรา 7 นั้นได้วางหลักไว้ว่าหากมิได้ตกลงกันในเรื่องอัตราดอกเบี้ยให้ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ค่ะ หรือหากในสัญญามีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดหากสูงเกินส่วนศาลจะปรับลดตามสมควร แต่ยังไงก็ได้ดอกเบี้ยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชมพู วันที่ตอบ 2010-07-13 07:37:22


ความคิดเห็นที่ 3 (3218254)

สัญญากู้ยืมเงินหากไม่ได้ตกลงให้คิดดอกเบี้ยก็ไม่สามารถเรียกดอกเบี้ยได้ แต่เมื่อครบกำหนดชำระหนี้ตามสัญญาแล้วลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เรียกดอกเบี้ยผิดนัดได้ร้อยละ 7.5 ต่อปีครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-07-13 14:51:08[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล