ReadyPlanet.com


การยื่นเป็นผู้จัดการมรดกของบิดา ที่ไปมีภรรยาน้อย


บิดาของข้าพเจ้า ถึงแก่กรรม ชื่อ นาย... เมือวันที่10 กรกฎาคม2554 มารดาของข้าพเจ้าจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย  อยู่ที่จ.สุราษฎร์ฯ มีบุตร ชายหญิง 3 คน  ยังไม่ได้หย่า  แต่บิดาไปมีภรรยาน้อย อยู่ที่อ.บางสะพาน จ.ประจวบ มีบุตร ชายหญิง อีก 3 คน ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ไม่มีหนังสือรับรองบุตร แต่ทะเบียนบ้านระบุว่าบิดาของข้าพเจ้า เป็นบิดาของลูก3คนของภรรยาน้อย

บิดาของข้าพเจ้าได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน และได้ซื้อรถยนต์สปอร์ตไลเดอร์  ทีจ.ประจวบ เป็นสินทรัพย์ในระหว่างอยู่กับภรรยาน้อย และบิดาก็ไปมาหาสู่ข้าพเจ้า และลูกอีก 2 คน โดยได้ส่งเงินให้เรียนหนังสือ อยู่เป็นปกติทั้ง 2 บ้าน บิดารับราชการอยู่ที่ จ.ประจวบ ฯ

คำถาม ข้าพเจ้าจะขอเป็นผู้จัดการมรดก ของบิดา โดยจะขอโอนรถยนต์ ซึ่งอยู่ที่ภรรยาน้อยและบ้านพร้อมที่ดินที่ภรรยาน้อยอาศัยอยู่ ได้หรือไม่ ที่จ.ประจวบ

คำถาม ภรรยาน้อยของบิดาจะฟ้องข้าพเจ้าได้หรือไม่

คำถาม ภรรยาน้อย จะยื่นเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่

คำถาม ข้าพเจ้า จะไปยื่นเป็นผู้จัดการมรดกที่จังหวัดใด สุราษฎร์ฯ หรือประจวบ สินทรัพย์อยู่ที่ประจวบ

คำถาม ภรรยาน้อยสัญชาติพม่า เชื้อชาติไทย  ฟ้องคนไทยได้หรือไม่

คำถาม  ใครควรจะเป็นผู้ได้รับมรดก บ้านพร้อมที่ดิน และรถยนต์

 ผู้ตั้งกระทู้ สิทธิเดช :: วันที่ลงประกาศ 2011-09-08 13:06:50


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3318325)

คำถาม ข้าพเจ้าจะขอเป็นผู้จัดการมรดก ของบิดา โดยจะขอโอนรถยนต์ ซึ่งอยู่ที่ภรรยาน้อยและบ้านพร้อมที่ดินที่ภรรยาน้อยอาศัยอยู่ ได้หรือไม่ ที่จ.ประจวบ

ตอบ - ที่ดินพร้อมบ้าน + รถยนต์ เป็นทรัพย์ที่ได้มาระหว่างที่พ่อ + ภรรยาน้อย สร้างมาด้วยกัน ดังนั้นภรรยาน้อยมีสิทธิเป็นเจ้าของของรวมกึ่งหนึ่ง อีกกึ่งหนึ่งย่อมเป็นสินสมรสระหว่างแม่คุณกับพ่อ เพื่อให้เห็นภาพ ขอสมมุติให้ราคาที่ดินพร้อมบ้าน + รถยนต์ คือ 2 ล้าน 8 แสนบาท แบ่งภริยาคนละครึ่งคือ 1 ล้าน 4 แสนบาท ตกเป็นสินสมรส (ที่เหลือ 1 ล้าน 4 แสนบาท) เมื่อแบ่งสินสมรส คนละครึ่งกับแม่คุณ(จดทะเบียนสมรส) ตกเป็นมรดก 7 แสนบาท

มีทายาท 7 คนคือ แม่(ถูกต้องตามกฎหมาย)  + ลูก  = 4 คน และ ลูกที่เกิดจากภรรยาใหม่ 3 คน เป็น 7 คน แบ่งมรดกพ่อ คนละ 1 แสนบาทครับ

คำถาม ภรรยาน้อยของบิดาจะฟ้องข้าพเจ้าได้หรือไม่

ตอบ - คำถามกว่างไปครับ ถ้าฟ้องเพราะไปเอาที่ดินพร้อมบ้าน + รถยนต์ ในทางปฏิบัติไม่ง่าย คุณคงต้องอาศัยคำสั่งศาล หรือต้องฟ้องภรรยาน้อยตามสิทธิในข้อ 1

คำถาม ภรรยาน้อย จะยื่นเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่

ตอบ - ภรรยาน้องเป็นผู้จัดการมรดกได้ครับ เพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

คำถาม ข้าพเจ้า จะไปยื่นเป็นผู้จัดการมรดกที่จังหวัดใด สุราษฎร์ฯ หรือประจวบ สินทรัยพ์อยู่ที่ประจวบ

ตอบ -  ที่ศาลที่อยู่ในเขตอำนาจที่พ่อมีทะเบียนบ้านในขณะถึงแก่ความตาย

คำถาม ภรรยาน้อยสัญชาติพม่า เชื้อชาติไทย  ฟ้องคนไทยได้หรือไม่

ตอบ - การฟ้องร้องคดีตามสิทธิที่มีตามกฎหมายรับรองไม่ได้จำกัดสัญญาชาติครับ จึงฟ้องได้

คำถาม  ใครควรจะเป็นผู้ได้รับมรดก บ้านพร้อมที่ดิน และรถยนต์

ตอบ - กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ว่าผู้ใดควรเป็นผู้จัดการมรดก ในบรรดา 8 คน ที่คุณอ้างมามีสิทธิเป็นได้ทุกคน หากตกลงกันได้ ก็เป็นคนเดียวได้ แต่ตกลงกันไม่ได้ก็ให้ตัวแทนแต่ละฝ่ายเป็นผู้จัดการร่วมกันได้ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความลีนนท์ วันที่ตอบ 2011-11-26 19:22:12[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล