ReadyPlanet.com


ครอบครองที่ดิน


การที่มีคนมาอยู่ในที่ดินของเราเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินของเราหรือไม่  ไม่ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน  แต่เรามีโฉนดเรียบร้อย  เป็นญาติกันผู้ตั้งกระทู้ ชลทิชา มีมะจำ :: วันที่ลงประกาศ 2011-10-03 10:09:27


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3322064)

การอ้างการครอบครองปรปักษ์ต้องอาศัยหลักดังนี้

มาตรา 1382 บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกัน เป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์

ตามคำถามก็เป็นเรื่องที่ผู้ครอบครองจะต้องพิสูจน์ว่าได้ครอบครองตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ข้างต้น ส่วนผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จะได้รับข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่า ใครมีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง

การอนุญาตให้อยู่อาศัยโดยไม่เก็บค่าเช่าก็ดี ให้อยู่ฟรีก็ดี ควรทำหนังสือเป็นหลักฐานไว้ เพื่อป้องกันการอ้างครอบครองปรปักษ์ ซึ่งหนังสือก็ไม่มีข้อยุ่งยากอะไร

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายลีนนท์ วันที่ตอบ 2012-01-05 13:15:17[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล