ReadyPlanet.com


บุกรุก


กรณีที่บริษัทฯ ให้พนักงานออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากกระทำการทุจริตต่อบริษัทฯ ให้ร้ายบริษัท เช่น การกล่าวว่าจะอยู่ในบริษัทฯเพื่อมากินเงินเดือน และใช้เป็นสถานที่ทดลองในการบริหารงาน โดยไม่ลงทุนเงินแม้แต่บาทเดียว แต่ได้กล่าวอ้างกับบุคคลภายนอกและพนักงานที่เหลือว่าได้ลงทุนในกิจการมีสิทธิ มีอำนาจในการตัดสินใจทุกอย่างแทนกรรมการบริษัทฯ อีกทั้งตลอดเวลาที่ผ่านมาบุคคลดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานเลย ทำให้บริษัทฯไม่สามารถยอมรับการกระทำของบุคคลดังกล่าวได้ จึงให้ออกจากบริษัทฯ แต่การที่กระทำความผิดดังกล่าวในตอนที่ตอบตกลงกันทางบริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินใดๆทั้งสิ้นให้บุคคลดังกล่าว แต่ด้วยความเรียกร้องและสงสารทางบริษัทฯ จึงกล่าวว่าจะจ่ายเงินให้ แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาบุคคลดังกล่าวได้เข้ามาในบริษัทฯ อีก ซึ่งก่อความรำคาญให้บริษัทฯ เป็นอย่างมาก จนมาถึงวันนี้ (24 พ.ค. 2554) นับจากวันที่ให้ออก 26 เม.ย. 54 บุคคลดังกล่าวได้พูดจาไม่ดีเป็นอย่างมาก และเสมือนว่าเป็นการบุกรุกบริษัทฯ ขู่คนในบริษัทฯ ดังนี้ถือว่า เป็นการบุกรุกหรือไม่ และบริษัทฯจะไม่จ่ายเงินใดๆ ๆได้หรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ อั้ม :: วันที่ลงประกาศ 2011-05-24 17:13:33


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3296742)

การบุกรุกกับการจ่ายเงินเป็นคนละกรณีกันครับ

บริษัทเป็นสถานที่ส่วนบุคคลที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้บุคคลใดเข้ามาก็ได้ ดังนั้นในกรณีที่บริษัทไม่ยินยอมให้เข้ามา แต่บุคคลดังกล่าวฝ่าฝืนโดยไม่มีเหตุอันควรก็เป็นบุกรุกครับ

การจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเป็นเรื่องที่กฎหมายแรงงานคุ้มครองอยู่ หากเงินที่ทางลูกจ้างมีสิทธิได้รับก็ต้องจ่ายให้เขาไปครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2011-06-06 13:40:24[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล