ReadyPlanet.com


สุนัขไปกัดผู้อื่น


สุนัขผมไปกัดคนอื่น แต่ผมได้รับผิดชอบนำส่งโรงพยาบาลแล้ว แต่ทางผู้เสียหายไม่ยอม จะดำเนินการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 20,000 บาท แต่ผมไม่มีเงิน ผมจะโดนศาลตัดสินอย่างไร(และผมได้เสียค่าปรับทางอาญาไปกับร้อยเวรแล้ว 800 บาท)ผู้ตั้งกระทู้ ผู้หน้าสงสาร (top_nevardai-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-05-09 20:05:20


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3294188)

เป็นสิทธิในการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิดครับ เขามีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าเขาเสียหาย 20.000 บาท อย่างไรบ้าง? ส่วนศาลจะเชื่อหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับขึ้นอยู่กับบาดแผลที่ได้รับซึ่งคงต้องดูเป็นกรณี ๆ ไปครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2011-05-14 07:52:28


ความคิดเห็นที่ 2 (3294190)

ความรับผิดของเจ้าของสุนัข (หมา) ต่อผู้เสียหาย

ในทางแพ่งนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามที่เป็นจริงในกรณีที่สามารถคำนวนเป็นราคาเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ (ทำงาน) ค่าทนทุกขเวทนา (เจ็บปวด) และอื่น ๆ (ถ้ามี)

433 ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้าของ สัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของ จำต้องใช้ค่าสินไหม ทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิด แต่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวัง อันสมควร แก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการณ์ อย่างอื่นหรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น
อนึ่ง บุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดั่งกล่าวมาในวรรคต้นนั้น จะใช้สิทธิ ไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลผู้ที่เร้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิด หรือเอาแก่ เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเร้าหรือยั่วสัตว์นั้น ๆ ก็ได้ ดังนี้ตามหลักเจ้าของสุนัขต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า คนที่ถูกกัดนั้นได้ยั่วยุสุนัขก่อนหรือได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้ว

สำหรับในทางอาญา ก็ต้องดูเป็นกรณี ๆ ไป จากอาญาบาดเจ็บและระยะเวลาในการรักษา ถ้าเป็นกรณีบาดเจ็บแต่ไม่สาหัสก็เข้า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 เป็นความผิดลหุโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

มาตรา 390 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุ ให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าบาดเจ็บสาหัส มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกพันบาท

มาตรา 300 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน หกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าผู้เสียหายถึงแก่ความตายมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท

มาตรา 291 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุ ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2011-05-14 08:18:56[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล