ReadyPlanet.com


สิทธิในตัวบุตรของบิดา


ตอนนี้ดิฉันตั้งครรภ์ได้2เดือนแล้ว แต่ฝ่ายชายจะขอรับผิดชอบแต่บุตร(ไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรส) ไม่รับผิดชอบตัวดิฉัน ดิฉันอยากทราบว่า

1.ดิฉันจะเรียกร้องอะไรกับฝ่ายชายได้บ้าง

2.หากดิฉันคลอดบุตรแล้วฝ่ายชายต้องการเอาบุตรไปจะทำได้หรือไม่

3.ฝ่ายชายจะมีสิทธิในตัวเด็กมากแค่ไหนหากฝ่ายชายจดทะเบียนรับรองเปนบุตรให้กับฝ่ายชายจะมีสิทธิในตัวเด็กแค่ไหนหากไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร

4.เด็กที่เกิดมาจะมีสิทธิใดๆในทรัพย์สมบัติของพ่อที่จดทะเบียนรับรองบุตรหรือไม่อย่างไง

5.หากฝ่ายชายจดทะเบียนรับรองบุตรหรืไม่รับรองบุตร ดิฉันจะมีสิทธิกีดกันเด็กกับพ่อเด็กหรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ น้องนิว :: วันที่ลงประกาศ 2011-05-17 15:26:17


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3295695)

1.ดิฉันจะเรียกร้องอะไรกับฝ่ายชายได้บ้าง

ตอบ อายุครบ 18 ปีแล้วเรียกร้องอะไรไม่ได้ครับ การสมัครใจมีเพศสัมพันธ์กับชายโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส คุณก็ยินยอมเองจะเรียกอะไรจากเขาดีครับ ถ้ามองความเสมอภาคเท่าเทียมก็คงไม่มีอะไรได้เปรียบเสียเปรียบ เป็นเรื่องส่วนตัวที่หญิงไม่รักนวลสงวนตัว

2.หากดิฉันคลอดบุตรแล้วฝ่ายชายต้องการเอาบุตรไปจะทำได้หรือไม่

ตอบ ทำได้หากคุณยินยอม และก็มีมากมายที่ชาย-หญิงไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วชายเป็นผู้ดูแลบุตร แต่ถ้าถามว่าใครมีสิทธิดีกว่ากัน ตอบได้ว่ามารดามีสิทธิดีกว่า แต่บิดาก็มีทางแก้คือไปร้องขอให้เด็กเป็นบุตรโดยคำสั่งศาล

3.ฝ่ายชายจะมีสิทธิในตัวเด็กมากแค่ไหนหากฝ่ายชายจดทะเบียนรับรองเปนบุตรให้กับฝ่ายชายจะมีสิทธิในตัวเด็กแค่ไหนหากไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร

ตอบ การจดทะเบียนรับรองบุตรต้องเป็นกรณีที่บุตรให้ความยินยอมได้แล้วจึงจะดำเนินการได้ แต่ถ้าเด็กยังเล็กก็ต้องขอคำสั่งศาลตามที่ตอบไว้ในข้อ 2.

4.เด็กที่เกิดมาจะมีสิทธิใดๆในทรัพย์สมบัติของพ่อที่จดทะเบียนรับรองบุตรหรือไม่อย่างไง

ตอบ  การที่บิดา(นอกกฎหมย) รับรองโดยพฤตินัยว่าเป็นบุตรของตนโดยการให้ใช้นามสกุล และให้จดชื่อบิดาในสูติบัตร ถือว่าบิดาได้รับรองโดยพฤตินัยแล้ว บุตรจึงมีสิทธิรับมรดกของบิดาได้เมื่อบิดาเสียชีวิตโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์ให้ผู้ใดอื่น

5.หากฝ่ายชายจดทะเบียนรับรองบุตรหรือไม่รับรองบุตร ดิฉันจะมีสิทธิกีดกันเด็กกับพ่อเด็กหรือไม่

ตอบ ถ้าเขาเป็นบิดาตามสายเลือดกีดกันไม่ได้ครับ และไม่ควรกีดกันเขาเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่เด็กมีบิดาเป็นประโยชน์กับเด็กมากว่าครับ คุณไม่ควรที่จะเอาเรื่องส่วนตัว(ของผู้ใหญ่) มาตัดสินใจการมีพ่อ(บิดา) ให้กับบุตรเป็นการตัดโอกาสของเด็กครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2011-05-27 08:13:58[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล