ReadyPlanet.com


การยับยั้งไม่ให้คู่สมรสกระทำนิติกรรมทางการเงิน


ในกรณีที่สามีไปทำบัตรเครติดมาแล้ว เราจะแจ้งระงับการใช้วงเงินทางบริษัทบัตรเครติดได้หรือเปล่า และในส่วนที่สามีได้ทำนิติกรรมการเงินกับทางสหกรณ์ของบริษัทที่เขาทำงานอยู่ เราจะมีวิธีอย่างไรไม่ให้เขาไปเอาเงินมาอีก เพราะที่ผ่านมาการทำสัญญากับสหกรณ์โดยที่คู่สมรสไม่ได้เซ็นยินยอมด้วยตัวเอง(ปลอม) จึงทำให้เราไม่รู้ที่มาที่ไปของเงินที่เป็นหนี้ จึงอยากจะป้องกันไม่ให้เขาเอาสำเนาบัตรประชาชนของเราไปเซ็นกันเองโดยที่เราไม่รู้ จะเป็นไปได้ไหมว่าจะทำหนังสือแจ้งไปทางสหกรณ์รับทราบ แต่เท่าที่ผ่านมาทางสหกรณ์เขาก็ไม่ได้รู้กันเองอยู่ว่าเป็นเซ็นกันเอง... ขอบคุณที่จะทำให้ตาสว่างผู้ตั้งกระทู้ ชนิดา (chanida250-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-10-07 16:40:56


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3322072)

การจัดการสินสมรส 8 อย่างที่จะต้องได้รับความยินยอมของคู่สมรสมีดังนี้

มาตรา 1476 สามีและภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความ ยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือ โอนสิทธิจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้
(2) ก่อตั้งหรือกระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
(3) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี
(4) ให้กู้ยืมเงิน
(5) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัว เพื่อการกุศล เพื่อการสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา
(6) ประนีประนอมยอมความ
(7) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย
(8) นำทรัพย์สินไปเป็นประกัน หรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล
 

การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง สามีหรือภริยา จัดการได้มิต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง

ดังนั้น คุณในฐานะคู่สมรสจึงไม่สามารถที่จะระงับการทำนิติกรรมเกี่ยวกับการเงินที่ได้รับอนุมัติจากการใช้วงเงินในบัตรเครดิตครับ

สำหรับการนำบัตรประจำตัวประชาชนของคุณไปอ้างอิงโดยที่คุณไม่ได้อนุญาต หากมีหลักฐานก็ควรที่จะแจ้งไปยังหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ ว่า คุณไม่ได้ลงลายมือชื่อในบัตรประชาชนดังกล่าว และถ้าทางหน่วยงานดังกล่าวทราบ สามีคุณอาจมีโทษทางอาญามีโทษจำคุกฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมได้ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายลีนนท์ วันที่ตอบ 2012-01-05 14:31:51[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล