ReadyPlanet.com


ฟ้องหย่า


 ถ้าสามีไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น จะฟ้องหย่า และเรียกค่าเสียหายได้ไหมค่ะ และถ้าในระหว่างที่สมรสกัน ดิฉันได้กู้เงินมาให้สามีทำธุรกิจ หากหย่ากันแล้ว จะเรียกร้องให้สามีใช้หนี้จำนวนนี้ได้หรือไม่ และถ้าสามียินยอมหย่าแต่โดยดีและรับปากว่าจะให้เงินค่าหย่าและชดใช้หนี้ หากทำหนังสือสัญญาไว้ จะมีผลตามกฎหมายหรือไม่ หากในอนาคตสามีไม่ปฎิบติตามหนังสือสัญญา



ผู้ตั้งกระทู้ ผู้เดือดร้อน :: วันที่ลงประกาศ 2011-02-21 01:24:22


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3285614)

ถ้าสามีไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น จะฟ้องหย่า และเรียกค่าเสียหายได้ไหมค่ะ

ตอบ---  เรียกได้ครับ เป็นการเรียกค่าทดแทน

มาตรา 1523 เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตาม มาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามี มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น
 
สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้และ ภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่าตน มีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้
 
ถ้าสามีหรือภริยายินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตาม มาตรา 1516 (1) หรือให้ผู้อื่นกระทำการตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั้นจะ เรียกค่าทดแทนไม่ได้     

 และถ้าในระหว่างที่สมรสกัน ดิฉันได้กู้เงินมาให้สามีทำธุรกิจ หากหย่ากันแล้ว จะเรียกร้องให้สามีใช้หนี้จำนวนนี้ได้หรือไม่

ตอบ---   ดูรูปการแล้วน่าจะเป็นหนี้ร่วมที่ต้องรับผิดร่วมกันคนละครึ่งหนึ่งครับ ถ้าเขายอมชดใช้ให้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ตามกฎหมายแล้วคงบังคับให้รับผิดได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นครับ

และถ้าสามียินยอมหย่าแต่โดยดีและรับปากว่าจะให้เงินค่าหย่าและชดใช้หนี้ หากทำหนังสือสัญญาไว้ จะมีผลตามกฎหมายหรือไม่

ข้อตกลงจะชำระหนี้ให้ใช้บังคับได้ แต่สัญญาจ้างหย่าเป็นโมฆะใช้บังคับกันไม่ได้ครับ นอกจากเป็นข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่าว่าจะจ่ายเป็นค่าเลี้ยงชีพให้ แต่คงสิ้นผลเมื่อคุณสมรสใหม่แล้ว

หากในอนาคตสามีไม่ปฎิบติตามหนังสือสัญญา

ตอบ---   ก็เป็นการผิดสัญญาก็ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาและบังคับคดีกันต่อไปครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2011-02-23 17:52:30



[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล