ReadyPlanet.com


สิทธิผู้มีทะเบียนสมรส ทำอะไรได้บ้าง


คือดิฉันเป็นผู้มีทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่คนที่ทำธุระกิจร่วมกันไม่มีทะเบียนสมรถแต่เป็นผู้มาก่อนและทำธุระกิจร่วมกันมาประมาณ 10 ปี ซึ่งดิฉันเพิ่งเข้ามา 5 ปีกว่า ๆ และได้จดทะเบียนสมรสประมาณ 3 ปี ซึ่งทางคนแรกก็ทราบดีว่าสามีเลือกดิฉันแต่เขาไม่ยอมไปและขออยู่เพื่อทำธุระกิจสามีดิฉันก็ยอมและดิฉันก็ยอมให้เขาทำเพราะดิฉันก็มีอาชีพของดิฉัน ซึ่งดิฉันไม่ทราบว่าถ้าอนาคตภายหน้าเขาจะเรียกร้องสิทธิการอยู่กินกับสามีดิฉันได้หรือไม่เพราะตอนนี้สามีดิฉันก็ยังคงต้องไปค้างคืนที่บริษัทเพื่อเฝ้าบริษัทอยู่และคนแรกก็นอนที่บริษัทเหมือนกัน ถ้าเขามาอาระวาดดิฉันมีสิทธิเรียกร้องอะไรได้บ้างผู้ตั้งกระทู้ ผู้รอคอย :: วันที่ลงประกาศ 2011-02-21 15:18:05


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3285632)

1. คุณจดทะเบียนสมรสกับสามี คุณจึงเป็นภริยาชอบด้วยกฎหมายของสามี ส่วนหญิงที่มาก่อนแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันจึงไม่มีสิทธิและหน้าที่ต่อกันตามกฎหมาย ถ้าคุณมีหลักฐานยืนยันว่าเขามีความสัมพันธ์กันฉันสามีคุณควรทำหนังสือเป็นลายลักษ์อักษรว่า ให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับสามีของคุณมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เนื่องจากที่ผ่านมาภายหลังที่คุณจดทะเบียนสมรสกับสามีแล้ว แต่คุณทราบว่าเขามียังมีความสัมพันธ์กันเช่นเดิมอาจเป็นการรู้เห็นเป็นใจหรือไม่? จึงควรตัดปัญหาโดยบอกกล่าวสิ่งที่เขาทำละเมิดกับคุณในฐานะภริยาถูกต้องตามกฎหมาย

2. การขออยู่เพื่อทำธุรกิจ ก็อาจเป็นเรื่องธุรกิจ ซึ่งตามปกติเมื่อเลิกงานก็ควรกลับไปบ้านของตนเองมิใช่พักอาศัยในสำนักงานซึ่งสามีคุณก็อ้างเหตุเฝ้าสำนักงานซึ่งไม่ใช่เรื่องเฝ้าสำนักงานปกติทั่วไป การที่สามีคุณมีภริยาอยู่แล้วหญิงอื่นไม่อาจอ้างเหตุอยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยาได้ เพราะไม่มีกฎหมายรับรองให้ทำอย่างนั้นได้ และทรัพย์สินที่ได้มานอกจากเป็นทรัพย์สินของบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างหากจากผู้เป็นผู้ถือหุ้น ดังนั้นหญิงผู้มาก่อนไม่อาจอ้างว่าเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สินที่ทำมาหาร่วมกันได้

3. ถ้าเขามาอาระวาดดิฉันมีสิทธิเรียกร้องอะไรได้บ้าง?  คุณก็ฟ้องเรียกค่าทดแทนความเสียหายได้ตามกฎหมาย หรืออย่างน้อยก็ให้ศาลมีคำสั่งให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับสามีคุณ

มาตรา 1523 เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตาม มาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามี มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น
 
สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้และ ภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่าตน มีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้
 
ถ้าสามีหรือภริยายินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตาม มาตรา 1516 (1) หรือให้ผู้อื่นกระทำการตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั้นจะ เรียกค่าทดแทนไม่ได้        
 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2011-02-23 19:55:43[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล