ReadyPlanet.com


กรรมการไม่ยอมถอนหุ้นให้


รบกวนเรียนถามว่า ในกรณีที่เรามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นโดยไม่รู้เรื่องอยู่หลายปี (อาจเคยเซ็นต์เอกสารโดยไม่ได้อ่านรายละเอียด แต่จำไม่ได้) แต่ไม่ได้รับรู้เกียวกับผลประกอบการ งบการเงิน กำไรขาดทุน ไม่เคยได้จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ต้องการถอนชื่อจากผู้ถือหุ้น และได้ทำจดหมายแจ้งกรรมการบริษัทแล้ว (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมี 1 คน ถือหุ้นประมาณ 50% ส่วนเราถือหุ้นประมาณหนึ่งในห้า) แต่เขาไม่ดำเนินการอะไรให้ ขอถามดังนี้ค่ะ

1. ต้องทำยังไงจึงเอาชื่อเราออกจากผู้ถือหุ้นได้? เราไปแจ้งกับกระทรวงพาณิชย์เองได้หรือไม่?

2. ทุนจดทะเบียนชำระครบเต็มจำนวนแล้ว ถ้าบริษัทมีหนี้สินเราต้องรับผิดด้วยอีกหรือไม่? และถ้าบริษัทขาดทุนถูกฟ้องล้มละลาย เราในฐานะผู้ถือหุ้นจะถือเป็นผู้ล้มละลายด้วยหรือไม่?

                                                                                                 ขอบคุณค่ะ

                                                                                                       บี

                                                                                                     ผู้ตั้งกระทู้ บี :: วันที่ลงประกาศ 2010-12-08 16:17:54


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3276236)

1. ต้องทำยังไงจึงเอาชื่อเราออกจากผู้ถือหุ้นได้? เราไปแจ้งกับกระทรวงพาณิชย์เองได้หรือไม่?

ตอบ- ฟ้องขอให้ส่งใบหุ้นในฐานะผู้ถือหุ้น และไปขอตรวจสอบรายงานผลการประกอบการ ถ้ามีเงินปันผลก็ขอให้จ่ายเงินปันผลด้วย (เขาคงขอเอาชื่อคุณออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นโดยเร็ว)

2. ทุนจดทะเบียนชำระครบเต็มจำนวนแล้ว ถ้าบริษัทมีหนี้สินเราต้องรับผิดด้วยอีกหรือไม่? และถ้าบริษัทขาดทุนถูกฟ้องล้มละลาย เราในฐานะผู้ถือหุ้นจะถือเป็นผู้ล้มละลายด้วยหรือไม่?

ตอบ-- ถ้าเป็นบริษัท (ไม่ใช่ห้างหุ้นส่วน) บริษัทมีหนี้สินไม่ต้องรับผิด ถ้าบริษัทถูกฟ้องล้มละลาย ผู้ถือหุ้นก็ไม่ต้องรับผิดเกินกว่าเงินค่าหุ้นที่ตนชำระเต็มจำนวนแล้ว และไม่เป็นผู้ล้มละลายด้วย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-12-08 18:40:03[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล