ReadyPlanet.com


ลูกนอกสมรส


++ บิดาไปมีลูกกับหญิงอื่น (เมียน้อย) ที่มิใช่ภรรยาตัวเองแต่ภรรยามีทะเบียนสมรสและมีลูกด้วยกัน

อยากทราบว่า ลูกของหญิงอื่นจะมีสิทธิอะไรบ้างค่ะ และจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรผู้ตั้งกระทู้ ลูกเมียหลวง :: วันที่ลงประกาศ 2010-10-20 10:31:49


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3256183)

บุตรนอกกฎหมาย มีสิทธิรับมรดกของบิดาครับ เพราะกฎหมายให้เป็นผู้สืบสันดาน

มาตรา 1627 บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรม นั้นให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามความ หมายแห่งประมวลกฎหมายนี้

มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับ แห่ง มาตรา 1630 วรรคสอง แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่ง ต่อไปนี้ คือ
(1) ผู้สืบสันดาน
(2) บิดามารดา
(3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
(5) ปู่ ย่า ตา ยาย
(6) ลุง ป้า น้า อา
 

คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของ บทบัญญัติพิเศษแห่ง มาตรา 1635

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-10-20 22:46:32[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล