ReadyPlanet.com


ฟ้องชู้


ถ้าเราจะฟ้องหญิงที่เป็นชู้กับสามีเรา มีหลักฐานเป็นรายการใช้โทรศัพท์และพนายบุคคลเพียงพอหรือไม่และเราสามารถใช้สามีเราเป็นพยานได้หรือไม่ และมีอายุความนานเท่าใด ถ้าเรียกค่าเสียหาย 100,000 บาท ต้องเสียค่าทนายเท่าไหร่ และช่วยแนะนำทนายที่ว่าความที่อุบลด้วยค่ะผู้ตั้งกระทู้ yoyo :: วันที่ลงประกาศ 2012-04-08 09:32:45


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3330893)

รายการการใช้โทรศัพท์อาจใช้เป็นหลักฐานประกอบกับพยานบุคคลได้ แต่จะมีน้ำหนักพอให้ศาลเชื่อหรือไม่คงต้องมีข้อเท็จจริงมากกว่านี้ สำหรับคำถามว่าจะอ้างสามีเป็นพยานได้หรือไม่? ตอบว่าได้ครับ แต่ผู้ชายที่เป็นต้นเหตุแห่งการฟ้องคดีมาเป็นพยานเสียเองไม่ค่อยมีนะครับ (ใจดำจริง ๆ นอกจากได้แล้วยังทำลายเขาอีก) อายุความ 1 ปี นับแต่วันที่รู้ความจริง

 มาตรา 1523 เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตาม มาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามี มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น
 สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้และ ภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่าตน มีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้

มาตรา 1529 สิทธิฟ้องร้องโดยอาศัยเหตุใน มาตรา 1516 (1) (2) (3) หรือ (6) หรือ มาตรา 1523 ย่อมระงับไปเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วัน ผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้น กล่าวอ้าง 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายลีนนท์ วันที่ตอบ 2012-04-08 10:30:52[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล