ReadyPlanet.com


พรบ.ล้างมลทิน


 คืออยากสอบถามเรื่อง พรบ.การล้างมลทิน จะสามารถใช้ได้ในกรณีที่จะกล่าวต่อไปนี้หรือไม่

 
คือสามีของฉัน ได้สมัครเข้าทหารมหาดเล็กฯ และได้ร่วมฝึกอยู่หลายเดือน แต่เมื่อทางทหารมหาดเล็กฯ ได้นำลายนิ้วมือเพื่อไปตรวจสอบประวัติ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็พบว่าเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดและคดีมีอาวุธปืน เมื่ออายุ 16 และ 17 ปี ที่ผ่านมา (ปัจจุบันอายุ 27 ปี) จึงได้ให้ถูกออกจากการฝึกกระทันหนัน เนื่องจากมีประวัติต้องคดีมา ผิดกับระเบียบที่ระบุไว้ (แต่ทางผู้สมัครได้แจ้งไว้แล้วว่าเคยต้องคดี) คืออยากจะทราบว่าในกรณีดังกล่าว พรบ.ล้างมลทินจะสามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ และจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง จะต้องจัดเตรียมเอกสารอย่างไร ต้องไปดำเนินการที่ไหนบ้างค่ะ 


ผู้ตั้งกระทู้ ลักขณา (lukkana_ki-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-10-26 16:39:48


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3324637)

พ.ร.บ.ล้างมลทินนั้นมีผลแค่ลบล้างโทษแต่ไม่ได้ลบล้างความผิด ก็ถือว่าเคยมีประวัติกระทำผิดในทะเบียนประวัติอาชญากรของ สตช.อยู่


ล้างมลทินล้างเฉพาะโทษ ไม่ล้างการกระทำผิด
กรมการปกครองหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 77/2552) สรุปความได้ว่า นายสมจิต มหาคาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดว่า กระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ซึ่งศาลได้พิพากษาลงโทษ และเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2544 ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีความเห็นว่า นายสมจิต เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามการเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา 12 (11) และ (15) แห่ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการล้างมลทินตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ พ.ศ. 2550

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีความเห็นว่า โดยที่มาตรา 12 (11) แห่ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯบัญญัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านไว้ว่า ต้องไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า กระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายตามที่กำหนด

ดังนั้น จึงไม่ต้องพิจารณาว่าบุคคลนั้นจะมีโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ เพียงแต่บุคคลดังกล่าวถูกศาลพิพากษาว่ากระทำความผิดก็ต้องถือว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ใหญ่บ้าน

นายสมจิต จึงเป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า กระทำความผิดตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการขาดคุณสมบัติแล้ว

สำหรับประเด็นที่ว่า นายสมจิตได้รับการล้างมลทินตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯหรือไม่นั้น เห็นว่า การล้างมลทินมีผลเป็นการล้างมลทินเฉพาะโทษที่ผู้ต้องโทษได้รับเท่านั้น มิได้มีผลเป็นการลบล้างการกระทำความผิดอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษนั้นด้วย โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้นๆ แต่มิได้มีบทบัญญัติใดที่กำหนดให้ลบล้างพฤติกรรมการกระทำความผิดด้วย ซึ่งจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผ่านมาก็ได้พิพากษาไว้ตามแนวทางดังกล่าวเช่นเดียวกัน

เมื่อปรากฏว่า นายสมจิต ถูกศาลพิพากษาว่า กระทำความผิดฯ ให้ลงโทษปรับและจำคุก 6 เดือน โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี จึงไม่ได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ

สำหรับกรณีที่นายสมจิตถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อนวันที่ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งได้เพิ่มการเสียสิทธิในกรณีที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็นลักษณะต้องห้ามของการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน นายสมจิตจะมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในภายหลังหรือไม่

เห็นว่า พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ บัญญัติว่า ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเสียสิทธิหรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง โดยไม่ได้กำหนดวันเริ่มต้นเอาไว้เป็นพิเศษ ดังนั้น เมื่อนายสมจิตยังอยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามการเป็นผู้ใหญ่บ้าน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายลีนนท์ วันที่ตอบ 2012-01-30 18:10:45[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล