ReadyPlanet.com


ซื้อบ้าน(สุจริต)คร่อมติดกันอีกหลังหนึ่งรุกลำเข้ามามีสิทธิสั่งให้รื้อถอนได้หรือไม่


ซื้อบ้านจากเจ้าของเดิมโดยมีแดนติดกันเจ้าของบ้านได้สร้างบ้านคร่อมที่ดินทั้งสองแปลงต่อมาแบ่งขายทำไห้บ้านบนที่ดินอีกแปลงรุกล้ำเข้ามาโดยใช้ฝาบ้านติดกันผู้ซื้อบ้านที่ถูกลุกล้ำมีสิทธิสั่งให้รื่อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้นออกไปได้หรือไม่ ที่ดินมีโฉนดผู้ตั้งกระทู้ naratap rodthai (numZosd-at-yahoo-dot-co-dot-th) :: วันที่ลงประกาศ 2011-10-28 12:06:10


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3325260)

การซื้อบ้านแม้สุจริต แต่การปลูกสร้างโรงเรือนจะสุจริตหรือไม่ ต้องพิสูจน์กันครับ หากสุจริตสามารถเรียกค่าปลูกสร้างบ้านและยกบ้านให้เจ้าของที่ดิน หากเจ้าของที่ดินสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเองมิได้ประมาทเลินเล่อย่อมมีสิทธิที่จะให้ผู้ปลูกสร้างรุกล้ำรื้อบ้านออกไปก็ได้ เว้นแต่ว่าถ้ารื้อออกไปแล้วทำให้เกิดความเสียหายและมีค่าใช้จ่ายสูงแล้ว กฎหมายอนุญาตให้ซื้อที่ดินบางส่วนที่รุกล้ำหรือทั้งแปลงก็ได้

มาตรา 1310 บุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือนนั้น ๆ แต่ต้องใช้ค่าแห่งที่ดิน เพียงที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรือนนั้นให้แก่ผู้สร้าง
แต่ถ้าเจ้าของที่ดินสามารถแสดงได้ว่า มิได้มีความประมาทเลินเล่อ จะบอกปัดไม่ยอมรับโรงเรือนนั้นและเรียกให้ผู้สร้างรื้อถอนไป และ ทำที่ดินให้เป็นตามเดิมก็ได้ เว้นไว้แต่ถ้าการนี้จะทำไม่ได้โดยใช้เงิน พอควรไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินจะเรียกให้ผู้สร้างซื้อที่ดินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนตามราคาตลาดก็ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายลีนนท์ วันที่ตอบ 2012-02-05 09:24:54[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล