ReadyPlanet.com


ขอเรียนปรึกษาค่ะ


 

เรียนทนายความ
              ดิฉันให้คนที่ทำงานเดียวกันยืมเงิน 50,000 บาทมีสัญญาเงินกู้ลงลายมือชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้พร้อมผู้ค้ำประกันในสัญญาเงินกู้      พร้อมระบุดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท/เดือนค่ะ โดยสัญญาจะใช้คืนภายใน 1 ปีค่ะ เขาจ่ายดอกเบี้ยให้ประมาณ 1 ปีเศษค่ะแล้วหยุดให้   ปัจจุบันผ่านมา 7  ปีกว่าแล้วค่ะเขาไม่ให้ทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ย จะทำอย่างไรดีค่ะ หลายคนบอกให้ฟ้อง แต่หลายคนบอกฟ้องไปก็ไม่มีประโยชน์ เพราะถึงแม้ศาลจะตัดสินให้เขาชดใช้แต่เขาไม่มีเงินให้เราเขาก็ไม่ให้ เสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องอีกต่างหาก   หลายคนบอกให้จ้างทนายทวงหนี้อันนี้น่าจะประสบความสำเร็จกว่า     อยากเรียนถามว่า
-             กรณีนี้เราสามารถฟ้องร้องได้ไหมคะเพราะผ่านมา 7  ปีกว่าแล้ว
-            ถ้าฟ้องร้องได้    อยากทราบขั้นตอนในการฟ้องร้องค่ะ    และเราต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะ   และถ้าเราชนะสามารถเรียกค่าใช้จ่ายจากฝ่ายตรงข้ามได้ไหมคะ
-            ดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท/เดือนผิดกฎหมายไหมคะ   ถ้าผิด   ผิดแบบไหนคะ และมีโทษอย่างไรคะ ( แต่เรื่องจริงดอกเบี้ยที่เขาจ่ายให้เราน้อยมากค่ะ เพราะจ่ายให้ไม่ถึงครึ่งคือจ่ายประมาณ ปีเศษค่ะแล้วหยุดค่ะ    ถ้าคิดกันจริงๆไม่ถึงร้อยละ 6 / ปีค่ะ )
-            ถ้าศาลสั่งให้เขาคืนเงินที่ยืมกับเราเขามีสิทธิ์ไม่จ่ายได้ด้วยหรือคะ ( บางคนบอกเขาไม่จ่ายก็ได้เพราะเขาอ้างว่าไม่มี )
-            ทนายความทวงหนี้มีด้วยหรือคะ ถ้ามี ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรคะ
-            ทนายความทวงหนี้กับบริษัททวงหนี้คนละอย่างกันใช่ไหมคะ
-            แล้วถ้าเราจ้างทนายความทวงหนี้อันนี้ผิดกฎหมายไหมคะ
-            แล้วหนี้ของเราแต่เราไม่สามรถทวงได้เพราะเขาไม่ยอมจ่ายเรา    สามารถมอบฉันทะให้คนอื่นทวงแทนได้ไหมคะเช่นมอบฉันทะให้พี่น้องทวงแทนโดยมอบเป็นลายลักอักษร
                                                                                      ขอบคุณมากค่ะ


ผู้ตั้งกระทู้ เจ้าหนี้ :: วันที่ลงประกาศ 2012-06-19 19:11:08


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3342528)

1.  กรณีนี้เราสามารถฟ้องร้องได้ไหมคะเพราะผ่านมา 7  ปีกว่าแล้ว

ตอบ- ฟ้องเรียกเงินกู้ยืมคืนมีอายุความ 10 ปีครับ

2. ถ้าฟ้องร้องได้    อยากทราบขั้นตอนในการฟ้องร้องค่ะ    และเราต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะ   และถ้าเราชนะสามารถเรียกค่าใช้จ่ายจากฝ่ายตรงข้ามได้ไหมคะ

ตอบ - ฟ้องได้ครับ ขั้นตอนให้ทนายความดำเนินการให้ ทางคุณลงชื่อแต่งตั้งทนายความเท่านั้น ศาลจะกำหนดให้ฝ่ายที่แพ้คดีจ่ายค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้ฝ่ายที่ชนะคดี สำหรับค่าทนายความศาลจะกำหนดให้ตามบัญชีของศาล และสำหรับค่าจ้างต้องตกลงกับทนายความเป็นการส่วนตัวครับ (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0859604258)

 3. ดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท/เดือนผิดกฎหมายไหมคะ   ถ้าผิด   ผิดแบบไหนคะ และมีโทษอย่างไรคะ ( แต่เรื่องจริงดอกเบี้ยที่เขาจ่ายให้เราน้อยมากค่ะ เพราะจ่ายให้ไม่ถึงครึ่งคือจ่ายประมาณ ปีเศษค่ะแล้วหยุดค่ะ    ถ้าคิดกันจริงๆไม่ถึงร้อยละ 6 / ปีค่ะ )

ตอบ -  เป็นการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ครับ โดยไม่คำนึงว่าโดยเฉลี่ยแล้วเขาจ่ายดอกเบี้ยน้อยมากเพียงใด แต่การกำหนดดอกเบี้ยและรับเอาดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือนนั้นผิดกฎหมายและความผิดสำเร็จแล้วเป็นคนละประเด็นกับดอกเบี้ยรวมที่ได้รับทั้งหมด

มาตรา 3 บุคคลใด
 (ก) ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย กำหนดไว้ หรือ
 (ข) เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท่านบัญญัติไว้ในกฎหมาย บังอาจกำหนดข้อความอันไม่จริงในเรื่องจำนวนเงินกู้หรืออื่น ๆ ไว้ในหนังสือ สัญญา หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ หรือ
 (ค) นอกจากดอกเบี้ย ยังบังอาจกำหนดจะเอา หรือรับเอา ซึ่งกำไรอื่น เป็นเงินหรือสิ่งของ หรือโดยวิธีเพิกถอนหนี้ หรืออื่น ๆ จนเห็นได้ชัด ว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืม
 ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 4. ถ้าศาลสั่งให้เขาคืนเงินที่ยืมกับเราเขามีสิทธิ์ไม่จ่ายได้ด้วยหรือคะ ( บางคนบอกเขาไม่จ่ายก็ได้เพราะเขาอ้างว่าไม่มี )

ตอบ - เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้ว คุณเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาย่อมมีสิทธิบังคับคดียึดทรัพย์ อายัดเงินเดือนจากนายจ้างได้ ภายใน 10 ปี นับแต่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดครับ

 5. ทนายความทวงหนี้มีด้วยหรือคะ ถ้ามี ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรคะ

ตอบ - เคยได้ยินว่ามีคณะบุคคล หรือนิติบุคคลรับทวงหนี้ ซึ่งอาจดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เท่าที่ทราบมาไม่ได้เป็นทนายความครับ ทางผมไม่ได้รับทวงหนี้นอกระบบ นอกขั้นตอนครับ

6.  ทนายความทวงหนี้กับบริษัททวงหนี้คนละอย่างกันใช่ไหมคะ

ตอบ - ถูกต้องครับ พวกบริษัททวงหนี้ได้ยินว่าชอบโทรมาก่อกวนและข่มขู่ญาติพี่น้องซึ่งผิดกฎหมายครับ ทนายความจะไม่เสี่ยงถูกเพิกถอนใบอนุญาตว่าความหรอกครับ

7.  แล้วถ้าเราจ้างทนายความทวงหนี้อันนี้ผิดกฎหมายไหมคะ

ตอบ - การทวงหนี้โดยผ่านทนายความทำได้โดย ทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามและฟ้องคดี และบังคับคดียึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดีซึ่งไม่ผิดกฎหมายครับ

8. แล้วหนี้ของเราแต่เราไม่สามรถทวงได้เพราะเขาไม่ยอมจ่ายเรา    สามารถมอบฉันทะให้คนอื่นทวงแทนได้ไหมคะเช่นมอบฉันทะให้พี่น้องทวงแทนโดยมอบเป็นลายลักอักษร

ตอบ - ควรฟ้องคดีครับ ไม่แนะนำให้ใครไปทวงหนี้ด้วยวิธีประจาน เพราะเขาคงไม่พูดคุยกับเราง่าย ๆ หรอกครับ

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายลีนนท์ วันที่ตอบ 2012-08-19 12:47:31[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล