ReadyPlanet.com


เลี้ยงดูบุตร


ตอนนี้หนูมีลูกกับฝรั่งจนลูกได้อายุ 2 ขวบแล้ว เขาได้ทำงานที่เมืองไทย สัญชาติ อิสราเอล ตอนที่ลูกได้ 1 ขวบเขาได้ส่งเงินให้ลูกบ้างเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เลิกกันแต่ตอนนี้เราเลิกกันได้ 1 ปีแต่ 1ปีหลังเขาแทบจะไม่ได้เลี้ยงดูลูกเลย เราไม่มีทะเบียนสมรส แต่มีชื่อเขาเป็นพ่อของเด็ก เราได้เจรจากันแล้วแต่ไม่เป็นผลต่อการเลี้ยงดูลูก เขาไม่ยอมส่งเงินแต่เขาอยากติดต่อกับลูกอยากเจอลูกแต่ไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูเลย และเขาได้ขู่หนู กับการที่เขาจะหาทนายมาฟ้องเอาลูก ซึ่งหนูเป็นคนไทยและเป็นแม่ของลูก หนูจะทำอย่างไรค่ะ หนูควรจะฟ้องหรือหนูควรจะทำสัญญากับการเลี้ยงดูลูก ช่วยหนูด้วยค่ะหนูคความรู้น้อยนัก และหนูไม่อยากเสียลูกไป เพราะตอนนี้หนูได้เลี้ยงลูกคนเดียว

ขอบคุณค่ะหนูจะรอคำตอบค่ะผู้ตั้งกระทู้ น้ำ :: วันที่ลงประกาศ 2013-01-26 14:23:01


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3356969)

เมื่อคุณกับสามี ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ความสัมพันธ์ระหว่างสามีของคุณกับบุตร คือ บิดานอกกฎหมาย ยังไม่มีสิทธิและหน้าที่ต่อกันในสายตาของกฎหมายและยังไม่มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดู แม้ว่าจะมีชื่อเป็นบิดาของเด็กในสูติบัตรก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน ตราบใดยังไม่มีคำสั่งศาล หรือคำพิพากษาว่าเป็นบุตรก็ยังไม่มีผลในทางกฎหมายว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายอยู่ดี

มาตรา 1546  เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
 
มาตรา 1547  เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
 

มาตรา 1555 ในคดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เมื่อมีการข่มขืนกระทำชำเรา ฉุดคร่า หรือหน่วงเหนี่ยวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบด้วยกฎหมายในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้
(2) เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาวหรือมีการล่อลวงร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้
(3) เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตน
(4) เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดว่าเด็กเป็นบุตรโดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งการเกิดหรือรู้เห็นยินยอมในการแจ้งนั้น
(5) เมื่อบิดามารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้
(6) เมื่อได้มีการร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเด็กนั้นมิได้เป็นบุตรของชายอื่น
(7) เมื่อมีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตร
พฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตรนั้น ให้พิจารณาข้อเท็จจริงที่แสดงความเกี่ยวข้องฉันบิดากับบุตรซึ่งปรากฏในระหว่างตัวเด็กกับครอบครัวที่เด็กอ้างว่าตนสังกัดอยู่เช่น บิดาให้การศึกษา ให้ความอุปการะเลี้ยงดูหรือยอมให้เด็กนั้นใช้ชื่อสกุลของตนหรือโดยเหตุประการอื่น
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ถ้าปรากฏว่าชายไม่อาจเป็นบิดาของเด็กนั้นได้ ให้ยกฟ้องเสีย

การที่สามีคุณอ้างว่าจะฟ้องเอาบุตรไปนั้น เป็นสิทธิพื้นฐานของบิดาตามสายเลือด การฟ้องต้องเริ่มต้นที่ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมีฐานะเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายแล้ว จะขอให้ศาลสั่งให้เขาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวนั้นเป็นเรื่องยากเพราะเงื่อนไขปัจจัยหลายประการ เช่น เป็นการไม่สะดวกที่มารดาจะไปเยี่ยมบุตรที่ต่างประเทศบ้าง บิดาไม่มีความสามารถที่จะดูแลบุตรที่เป็นเด็กเล็กได้ดีกว่ามารดา มารดาเลี้ยงดูบุตรเพียงผู้เดียวตลอดมา และเหตุผลต่าง ๆ ตามความเป็นจริงแล้วศาลคงไม่อนุญาตง่าย ๆ ดังนั้นเมื่อศาลสังให้เป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายแล้ว บิดาย่อมมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมาย

มาตรา 1566  บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา
อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้
(1) มารดาหรือบิดาตาย
(2) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย
(3) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟือน
(5) ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา
(6) บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้

ถามว่าต้องทำอย่างไร แนะนำว่า ขณะนี้ก็อยู่เฉย ๆ ไปก่อน หากถูกฟ้องจริง ๆ ก็หาทนายความต่อสู้คดีต่อไปครับ คุณอยู่ในฐานะได้เปรียบอยู่มากครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายลีนนท์0859604258 วันที่ตอบ 2013-01-27 14:36:21[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล