ReadyPlanet.com
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletพระราชบัญญัติ
bulletความรู้กฎหมาย
bulletสำนัก,ทนาย,ทนายความ
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletวิชาชีพทนายความ
bulletข้อบังคับสภาทนายความ
bulletคำพิพากษาฎีกา
bulletเช่าซื้อขายฝากซื้อขาย
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletเกี่ยวกับ วิ.แพ่ง
bulletคดีเกี่ยวกับวิ.อาญา
bulletคำพิพากษารวม
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletการสิ้นสุดการสมรส
bulletการใช้กฎหมายอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
dot
Newsletter

dot
ทนาย ทนายความ สำนักงานทนายความ

ทนายความบริษัทสำนักงานพีศิริ ทนายความ จำกัด  

ภาพจากซ้ายไปขวา ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ, ทนายความภคพล มหิทธาอภิญญา, ทนายความเอกชัย อาชาโชติธรรม, ทนายความอภิวัฒน์ สุวรรณบริษัทสำนักงานพีศิริ ทนายความ จำกัด   ปรึกษากฎหมาย กับทนายความโทร  085-9604258

ทนายความ | ผู้ที่ถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล จริง ๆ แล้วมีสิทธิที่จะว่าความให้กับตนเองได้ โดยไม่ต้องจ้าง ทนาย แต่เนื่องจากบุคคลทั่วไปนั้นไม่รู้กฎหมายอย่างแท้จริงมากถึงขนาดที่จะว่าความด้วยตนเองได้ นอกจากจะต้องรู้กฎหมายแล้วยังต้องเข้าใจวิธีพิจารณาความ รู้วิธีดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลด้วยจึงจะว่าความให้ตนเองได้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเปรียบในทางคดีบุคคลทั่วไปจึงต้องพึง ทนาย เพื่อให้ ทนาย ดำเนินการให้แทน  ทนายจึงมีความสำคัญต่อตัวความมาก ทนาย ที่ดีต้องรอบรู้กฎหมายรอบด้าน สามารถช่วยเหลือลูกความของตนได้ แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกความได้

การที่ ทนาย จะมีสิทธิดำเนินกระบวนพิจารณาคดีให้กับลูกความของตนได้นั้น สิ่งที่สำคัญก็คือ ใบแต่งทนายความ ใบแต่งทนาย มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจให้ ทนาย มีอำนาจกระทำการใด ๆ ในศาลแทนตัวความได้ ดังนั้นลูกความที่จะมอบหมายอำนาจให้ ทนาย ดำเนินการแทนก็จะต้องระบุไปใน ใบแต่งทนายความให้ชัดเจนว่าประสงค์จะให้ทนายมีอำนาจอะไรบ้าง? เช่น ให้มีอำนาจ ยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ การใช้สิทธิในการอุทธรณ์ หรือฎีกา การขอให้พิจารณาคดีใหม่ เป็นต้น แต่หากลูกความไม่ประสงค์ให้ ทนาย มีอำนาจกระทำการใด เวลาลงชื่อแต่งตั้ง ทนาย ก็ต้องอ่านให้ดีว่าให้อำนาจเขาทำอะไรบ้าง เพราะหากเขาทำแทนเราไปแล้ว เช่นไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลแล้ว จะอ้างว่าเราไม่รู้เรื่อง อย่างนี้ไม่สามารถอ้างได้เพราะเราได้ระบุไว้ในใบแต่งทนายความแล้ว ย่อมผูกพันตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น

การขอคำปรึกษากับ ทนาย ควรให้ข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา หากปิดบังข้อมูลสำคัญที่ไม่อยากบอกเช่น อาย หรือพูดแต่สิ่งดี ๆ ให้ทนายฟัง กลัว ทนายจะคิดว่าเป็นคนไม่ดี อย่างนี้อาจทำให้การวางรูปคดีในการฟ้อง หรือต่อสู้คดีไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ ดังนั้นไม่ว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด จะทำให้ถูกมองไปในทางลบหรือทางบวกก็ตาม ผู้ขอคำปรึกษาควรบอกความจริงกับ ทนาย ลูกความจึงจะได้รับคำตอบที่ตรงเป้าหมายกับคดีและจะเป็นผลดีกับคดี เมื่อมีการสืบพยานในชั้นพิจารณาคดี ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์ หรือฝ่ายจำเลยก็ตาม จะทำให้ ทนาย ปรับกับข้อกฎหมายได้ถูกต้องและเหมาะสม