ReadyPlanet.com
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletพระราชบัญญัติ
bulletความรู้กฎหมาย
bulletสำนัก,ทนาย,ทนายความ
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletวิชาชีพทนายความ
bulletข้อบังคับสภาทนายความ
bulletคำพิพากษาฎีกา
bulletเช่าซื้อขายฝากซื้อขาย
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletเกี่ยวกับ วิ.แพ่ง
bulletคดีเกี่ยวกับวิ.อาญา
bulletคำพิพากษารวม
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletการสิ้นสุดการสมรส
dot
Newsletter

dot
ยืม ค้ำประกัน จำนำ จำนอง


เงินฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร
สิทธิการเช่า-จำนำไม่ได้
สิ่งปลูกสร้างเป็นส่วนควบของที่ดินที่จำนอง
สัญญาจำนองยกเว้นให้เจ้าหนี้ยึดทรัพย์สินอื่นได้
ยึดโฉนดที่ดินเป็นประกันเงินกู้ยืม
สัญญาเงินกู้ไม่มีมูลหนี้ที่ต้องรับผิด
จดทะเบียนภาระจำยอมกับทรัพย์จำนองแล้ว
ฐานะของผู้ยืมตามกฎหมาย(สัญญายืม)
สามีภริยาเปิดบัญชีเงินฝากรวมกัน, การเบิกถอนเงิน
หน้า 1/1
1
[Go to top]