ReadyPlanet.com
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletพระราชบัญญัติ
bulletความรู้กฎหมาย
bulletสำนัก,ทนาย,ทนายความ
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletวิชาชีพทนายความ
bulletข้อบังคับสภาทนายความ
bulletคำพิพากษาฎีกา
bulletเช่าซื้อขายฝากซื้อขาย
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletเกี่ยวกับ วิ.แพ่ง
bulletคดีเกี่ยวกับวิ.อาญา
bulletคำพิพากษารวม
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletการสิ้นสุดการสมรส
bulletการใช้กฎหมายอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
dot
Newsletter

dot
ความเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน


ความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วย
ค่าเสียหายเสียตาข้างซ้าย 400,000 บาท
ค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงินต้องทุพพลภาพตลอดชีวิต
ค่าเสียความสามารถประกอบการงาน
หน้า 1/1
1
[Go to top]